Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is een lening op afbetaling en hoe werkt het?

Jérémy Ancion
Jérémy Ancion
Laatst bijgewerkt

Een lening op afbetaling is een consumentenkrediet dat in vaste termijnen wordt terugbetaald en waarmee u allerlei persoonlijke projecten (huwelijk, reizen, studies, etc.) kunt financieren.

Ontdek de definitie van een lening op afbetaling, de voor- en nadelen ervan en de terugbetalingsmodaliteiten.

Lening op afbetaling: definitie

Een lening op afbetaling is de wettelijke benaming van een persoonlijke lening. Het is een leningsovereenkomst tussen een particulier en een kredietgever om een goed of een dienst te financieren.

Goed om te weten:
De FOD Economie omschrijft de lening op afbetaling als een lening met een bepaalde looptijd en vaste maandelijkse termijnen die aan een natuurlijk persoon wordt toegekend voor de aankoop van een roerend goed of een dienst, of voor de financiering van persoonlijke behoeften.

De verschillende soorten leningen op afbetaling

Er zijn twee categorieën van leningen op afbetaling: 

 • De niet-toegewezen lening op afbetaling, waarmee u kunt lenen door het doel te specificeren maar zonder bewijsstukken,
 • De toegewezen lening op afbetaling, waarmee u kunt lenen op vertoon van facturen en/of offertes.

Kredietgevers gebruiken meestal andere benamingen voor hun leningen op afbetaling: de niet-toegewezen lening wordt een ‘persoonlijke lening’ genoemd, en de toegewezen leningen worden vernoemd naar hun voorwerp: renovatielening, autolening, verhuislening… 

Bedrag, looptijd en rentevoet van de lening op afbetaling

Kredietgevers mogen zelf kiezen welke bedragen, rentevoeten en looptijden ze aan hun klanten aanbieden, maar ze moeten wel de wettelijke limieten in België respecteren. 

De maximale looptijden voor een lening op afbetaling zijn als volgt: 

Geleend bedragMaximale looptijd
€ 200 à € 50018 maanden
€ 501 à € 2.50024 maanden
€ 2.501 à € 3.70030 maanden
€ 3.701 à € 5.60036 maanden
€ 5.601 à € 7.50042 maanden
€ 7.501 à € 10.00048 maanden
€ 10.001 à € 15.00060 maanden
€ 15.001 à € 20.00084 maanden
€ 20.001 à € 37.000120 maanden
> € 37.000240 maanden

De maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) die zijn toegelaten in België:  

Geleend bedragJKP
Tot € 1.25021,50 %
€ 1.251 à € 5.00016,00 %
Vanaf € 5.00113,00 %

Opgelet
Deze maximale tarieven veranderen regelmatig. Raadpleeg de website van FOD Economie.

Het bedrag van een lening op afbetaling varieert tussen € 200 en € 150.000.

De stappen om in België een lening op afbetaling te krijgen

1 – Een lening aanvragen

Vóór de toekenning van een lening op afbetaling beoordeelt de kredietgever het dossier van de aanvrager (zijn inkomsten, lopende schulden, huidige inkomen, situatie in de databank van de Centrale voor kredieten aan particulieren, etc.). Op die manier kan hij er zich van verzekeren dat u in staat bent om de lening volledig terug te betalen.

2 – De leningsovereenkomst ondertekenen

Als de kredietgever uw aanvraag voor een lening op afbetaling heeft goedgekeurd, stuurt hij u het SECCI-formulier . Deze moet alle nodige informatie over de lening bevatten, waaronder het geleende bedrag, het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP), lde looptijd en het bedrag van de maandelijkse aflossingen.

Als dat u schikt, hoeft u enkel nog de overeenkomst te ondertekenen en deze terug te sturen naar de kredietgever.

3 – Herroepingstermijn

UNa het ondertekenen van de leningsovereenkomst beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag van de ondertekening. Als u binnen de 14 dagen afziet van de lening, moet u het bedrag van de lening dat op uw rekening werd gestort, terugbetalen.

Opgelet
Als u uw lening herroept, moet u toch de interesten betalen voor de periode dat u over het geld hebt beschikt.

4 – Storting van het geld en terugbetaling

Zodra de leningsovereenkomst is ondertekend, wordt het geld overgeschreven naar de kredietnemer. Het kan enkele dagen duren voor het geld op uw rekening staat, afhankelijk van het moment dat uw bank de overschrijving ontvangt.

De eerste terugbetaling is verschuldigd 30 dagen na de storting van het geld op uw bankrekening. Vervolgens betaalt u uw maandelijkse aflossingen volgens uw aflossingstabel.

Als u dat wenst, kunt u uw lening op afbetaling ook vóór het einde van de leningsovereenkomst terugbetalen door een vervroegde terugbetaling aan te vragen. De kredietgever kan u echter wel bijkomende kosten aanrekenen, de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding.

Voorwaarden voor het afsluiten van een lening op afbetaling

Om een lening op afbetaling te krijgen moet de kredietnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens 18 jaar,
 • Woonachtig in België,
 • Niet geregistreerd op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten en van de Nationale Bank van België (NBB),
 • Een regelmatige en voldoende bron van inkomsten hebben om de betaling van de maandelijkse aflossingen van de lening – het kapitaal en de interesten – te waarborgen.

De voor- en nadelen van een lening op afbetaling

De voordelen van een lening op afbetaling

Een lening op afbetaling heeft heel wat voordelen:

 • Als deze niet toegewezen is, moet u geen bewijsstukken leveren. U hoeft enkel het voorwerp van uw lening toe te lichten.
 • U kunt het geleende bedrag gebruiken om uw projecten te financieren zonder uw spaargeld aan te spreken.
 • Het geld wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort.
 • In sommige gevallen kunt u genieten van een belastingvermindering voor uw lening op afbetaling.
 • De aflossingen zijn gebaseerd op vaste maandelijkse termijnen en u weet precies hoeveel u elke maand moet terugbetalen.

De nadelen van een lening op afbetaling

De twee belangrijkste nadelen van een lening op afbetaling zijn:

 • De rentevoeten kunnen hoger zijn dan voor andere soorten leningen. Dit is zeker het geval als uw lening niet is toegewezen.
 • In tegenstelling tot een doorlopend krediet (of revolving krediet) lkunt u een lening op afbetaling niet wijzigen en ook de looptijd van de lening niet verlengen. Het is dus niet mogelijk om het geleende bedrag te verhogen of het terugbetaalde geld opnieuw aan te spreken. De enige manier om de voorwaarden van uw lening aan te passen is door de terugkoop van krediet.

Moet u een lening op afbetaling in België verzekeren?

Het is niet verplicht om uw lening op afbetaling in België te verzekeren. Naargelang uw situatie kan het echter nuttig zijn een schuldsaldoverzekering te onderschrijven.

Als u komt te overlijden moeten uw erfgenamen uw lening terugbetalen. Met een schuldsaldoverzekering kunt u dus uw nabestaanden beschermen, omdat de verzekeraar het schuldsaldo betaalt in geval van overlijden. Het is ook mogelijk om een dekking voor arbeidsongeschiktheid en/of inkomensverlies toe te voegen aan uw verzekering.

Wat kunt u doen als u te veel schulden hebt?

Als u beslist om een lening op afbetaling af te sluiten, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende geld beschikt om te voorkomen dat u zich te diep in de schulden steekt.

Heeft u moeite om uw maandelijkse aflossingen te betalen? Neem dan eerst contact op met uw kredietgever en vraag naar betalingsfaciliteiten. Als de kredietgever u deze niet kan toekennen, kunt u in bepaalde gevallen opteren voor een terugkoop van krediet. Op die manier kunt u de looptijd verlengen en dus het maandbedrag van uw lening verlagen. Deze handeling verhoogt echter wel de totale kost van uw leningen.

Financier uw project

Artikel gepost door
Jérémy Ancion, Junior Legal & Compliance Officer

Jérémy Ancion, Junior Legal & Compliance Officer bij mozzeno, gebruikt zijn ervaring in de juridische sector om blogposts te schrijven over de reglementaire aspecten van kredieten en investeringen.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Jérémy Ancion

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Jean-Christophe Vanderstraeten, Product & Project Manager

 • Huidige versie
 • 14 augustus 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 10 november 2022 Gepost door Jérémy Ancion
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.146.186,40 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.453.629,29 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share