Let op, geld lenen kost ook geld.

Doorlopend krediet: wat is dat en hoe werkt het?

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

Een doorlopend krediet, ook wel 'revolving credit' genoemd, is een oplossing waarmee je een veiligheidsreserve achter de hand kunt hebben of diverse projecten mee kunt financieren.

Ontdek hoe een doorlopend krediet precies werkt, en wat de voordelen en de risico's zijn.

Goed om te weten: mozzeno biedt geen doorlopende kredieten aan.

Een revolving credit, wat is dat?

Een doorlopend of revolving krediet is een specifieke vorm van een consumentenkrediet. Het is een geldreserve die je naar believen kunt gebruiken. Deze reserve wordt geleidelijk weer opgebouwd naarmate je de gebruikte bedragen terugbetaalt.

Is een doorlopend krediet altijd gekoppeld aan een kredietkaart?

Meestal biedt de kredietverstrekker een betaalkaart aan die aan het doorlopend krediet is gekoppeld. Zo kun je een beter overzicht houden op je uitgaven, omdat je weet wanneer je je krediet of je eigen geld gebruikt. Het is echter geen verplichte voorwaarde: er bestaan ook doorlopende kredieten zonder kaart.

Opgelet:
Betaalkaarten gekoppeld aan doorlopende kredieten gaan vaak met kosten gepaard.

Kenmerken van een doorlopend krediet

Hieronder geven we je een samenvatting van de voornaamste kenmerken van een revolving credit:

BedragAl naargelang je financiële capaciteiten
NulstellingstermijnEenmaal om de 12 tot 96 maanden al naargelang het bedrag van het krediet
WerkingGeldreserve die weer wordt opgebouwd al naargelang de terugbetalingen
TerugkoopOp jouw tempo, zolang je de nulstellingstermijn respecteert
InterestenAlleen berekend op het gebruikte bedrag
Voordelen- Financiering precies volgens je behoeften
- Geen aankoopfacturen nodig
- Flexibele terugbetaling

Goed om te weten:
Nulstelling betekent dat het krediet weer op nul wordt gezet, d.w.z. dat alle opgenomen bedragen weer zijn terugbetaald. De nulstellingstermijn is de datum waarop het doorlopend krediet weer aangezuiverd moet zijn.

Wat is het verschil tussen een klassiek krediet en een doorlopend krediet?

De meest courante consumentenkredieten zijn persoonlijke leningen met vaste maandelijkse aflossingen. Het bedrag wordt in één keer vrijgegeven en vervolgens vinden de terugbetalingen elke maand plaats tot het einde van de lening. Dit soort krediet is vooral nuttig om een welbepaald project te financieren, zoals de aankoop van een wagen of de financiering van een reis.

Hoe werkt een doorlopend krediet?

Met een doorlopend krediet beschik je over een geldreserve die je naar believen kunt gebruiken. De reserve wordt geleidelijk aan weer opgebouwd door je terugbetalingen. Als je bijvoorbeeld een doorlopend krediet van € 1.000,00 afsluit, dat bedrag vervolgens uitgeeft en daarna € 500,00 terugbetaalt, dan kun je opnieuw € 500,00 opnemen.

 De kredietgever verstuurt je elke maand een rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld:

 • de opgenomen bedragen en de datum waarop je ze hebt opgenomen;
 • de laatste overeengekomen jaarlijkse debetrente;
 • het totaalbedrag van de verschuldigde interesten;
 • het maandelijks terug te betalen minimumbedrag en het nieuwe totale saldo.

Met het rekeninguittreksel heb je een overzicht van je gebruik van de beschikbare reserve en kun je je krediet optimaal beheren.

Goed om te weten:
De rentevoet van een doorlopend krediet varieert in de loop van de tijd. Hij kan echter nooit meer bedragen dan het toegestane maximum.

Goed om te weten:
Je kunt op elk moment beslissen om je doorlopend krediet niet langer jaarlijks te verlengen. Stuur de kredietgever daartoe een aanvraag tot opzegging via een aangetekend schrijven.

Hoe gebruik je een doorlopend krediet?

Je kunt het bedrag van het doorlopend krediet uitgeven hoe je maar wil: via overschrijving, met een bankkaart of zelfs in cash. Als er aan je lening een betaalkaart gekoppeld is, kun je die kaart direct gebruiken voor je aankopen.

Hoe verloopt de terugbetaling van een doorlopend krediet?

De terugbetaling van een doorlopend krediet is heel flexibel: je betaalt in je eigen tempo, al naargelang je behoeften en de middelen waarover je op dat moment beschikt. Er zijn slechts twee verplichtingen waar je je aan moet houden:

 • De maandelijkse minimale terugbetaling: kredietverstrekkers eisen vaak elke maand een minimale terugbetaling, doorgaans niet erg hoog.
 • De nulstellingsverplichting: je moet je saldo periodiek weer aanzuiveren. De nulstellingstermijn varieert van kredietverstrekker tot kredietverstrekker.

Wat betekent de nulstellingsverplichting?

Om overmatige schuldenlast te vermijden, heeft België de nulstellingstermijn ingevoerd.

Goed om te weten:
Nulstelling betekent dat het geleende bedrag weer wordt aangezuiverd (op nul wordt gezet).

De nulstellingstermijn is de datum waarop je het volledige gebruikte bedrag weer moet hebben aangezuiverd. Meteen na de nulstelling kun je de terugbetaalde bedragen opnieuw gebruiken.

De wettelijke minimale nulstellingstermijn is:

Doorlopend krediet zonder verplichte periodieke terugbetaling- Eenmaal per jaar (krediet van € 3.000,00 of minder)
- Eenmaal om de 5 jaar (krediet van meer dan € 3.000,00)
Doorlopend krediet met verplichte periodieke terugbetaling- Eenmaal om de 5 jaar (krediet van € 5.000,00 of minder)
- Eenmaal om de 8 jaar (krediet van meer dan € 5.000,00)

Kredietverstrekkers kunnen als ze dat wensen een frequentere nulstellingstermijn opleggen.

Waar kan ik een doorlopend krediet afsluiten?

Wie een doorlopend krediet wil afsluiten, kan terecht bij een kredietgever (bijvoorbeeld een bank) of een tussenpersoon (bijvoorbeeld een supermarktketen). Ook kun je online een aanvraag indienen.

Waarom kiezen voor een doorlopend krediet?

Een doorlopend krediet heeft tal van voordelen:

 • Flexibiliteit: je beschikt over een geldreserve die je naar believen kunt gebruiken, zonder dat je je uitgaven hoeft te rechtvaardigen.
 • Interesten alleen aangerekend op het gebruikte bedrag: je betaalt alleen interesten op het gebruikte bedrag en niet op het volledige revolving krediet. Als je de geldreserve niet gebruikt, kost een doorlopend krediet dus niets.
 • Terugbetaling op jouw tempo: je betaalt elke maand het bedrag dat jij kiest, zolang je het maandelijkse minimum en de nulstellingstermijn respecteert.

Risico's verbonden aan een doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is om meerdere redenen een financieel riskante formule:

 • Risico van overmatige schuldenlast: het 'doorlopende' aspect van dit krediet betekent dat het moeilijk kan zijn om op elk moment te weten welk bedrag je al dan niet al hebt opgenomen en hoeveel je in totaal al aan interesten hebt betaald. En hoewel de maandelijkse terugbetaling misschien geen hoog bedrag is, loop je het risico dat je alleen de interesten terugbetaalt en de reserve vrijwel niet weer opbouwt. Dan zou je in een situatie terecht kunnen komen waarin je continu interesten betaalt.
 • Hoge kosten verbonden aan de kredietkaart als dat een vereiste is: meestal zijn er aan kredietkaarten kosten verbonden, ongeacht of de kaarthouder de geldreserve al dan niet gebruikt. Bepaalde verrichtingen zoals het opnemen van cash worden gefactureerd.
 • Hoge interesten: het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van een doorlopend krediet ligt hoger dan dat van een persoonlijke lening en kan in de loop van de tijd variëren.

Opgelet:
Alvorens een krediet af te sluiten, is het een goed idee om verschillende aanbiedingen van doorlopende kredieten te vergelijken op basis van hun JKP, hun terugbetalingsprocedure en de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo zorg je ervoor dat je contract precies aansluit bij jouw behoeften.

Goed om te weten:
Met mozzeno kun je een of meer kredietopeningen bij verschillende instellingen aangaan door ze in één persoonlijke lening te hergroeperen. Zo heb je een duidelijker overzicht van je terugbetalingen, geniet je een betere rentevoet en krijg jij wat financiële ademruimte.

Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Jean-Christophe Vanderstraeten, Product & Project Manager

 • Huidige versie
 • 18 juni 2024 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 18 juni 2024 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.805.387,27 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.209.561,98 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share