Let op, geld lenen kost ook geld.

Consumentenkrediet: hoe betaalt u uw lening vervroegd terug?

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

Zo betaalt u uw consumentenkrediet vervroegd terug

Beschikt u over voldoende kapitaal om uw lening op afbetaling – gedeeltelijk of volledig – vroeger terug te betalen dan voorzien? Bijvoorbeeld omwille van onverwacht binnengekomen geld? Of omdat uw financiële situatie is veranderd? Ontdek in dit artikel hoe u uw consumentenkrediet vervroegd kunt aflossen.

Vervroegde terugbetaling van uw lening

U hebt het recht om uw lening volledig of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. Iedere kredietgever is dus verplicht om uw aanvraag te aanvaarden. U brengt uw kredietinstelling minstens tien kalenderdagen voor de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw lening op de hoogte. Dit doet u per aangetekende brief. U geeft in deze brief aan op welke datum u zal overgaan tot de vervroegde terugbetaling. U brengt de kredietgever zo op de hoogte van uw intentie om uw lening vervroegd terug te betalen. De kredietgever zal u dan een nauwkeurige afrekening bezorgen van het terug te betalen bedrag.

Financier uw project

Vervroegde terugbetaling en wederbeleggingsvergoeding

U moet weten dat er in het geval van vrijwillige vervroegde terugbetaling een vergoeding zal worden geëist van u. Deze compenseert het verlies aan intresten die de kredietgever anders zou opstrijken. Dat is de wederbeleggingsvergoeding.

Voor leningsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 december 2010 bepaalt de wet deze vergoeding als volgt:

  • 1% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling. Dit indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de lening meer bedraagt dan één jaar. Bijvoorbeeld: u moet nog 20 maandelijkse aflossingen doen om een kapitaal van 1500 euro terug te betalen. Dan bedraagt uw wederbeleggingsvergoeding 1%*1500 euro of 15 euro.
  • 0,5% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling. Dit indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de lening niet méér bedraagt dan één jaar. Bijvoorbeeld: u moet nog 1500 euro terugbetalen in 6 maandelijkse termijnen. Dan zal u een wederbeleggingsvergoeding betalen gelijk aan 0,5%*1500 euro of 7,5 euro.

De wederbeleggingsvergoeding mag nooit meer bedragen dan de intresten die u zou betalen wanneer u uw lening ‘normaal’ aflost.

Voor leningsovereenkomsten afgesloten vóór 1 december 2010 zijn andere bedragen van toepassing om de wederbeleggingsvergoeding te bepalen. Dit naargelang de vervroegde terugbetaling volledig of gedeeltelijk gebeurt.

Bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling

In het geval van gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt de overeengekomen termijn van terugbetaling gehandhaafd. Het bedrag van uw maandelijkse aflossingen zal worden verlaagd, behalve wanneer u uitdrukkelijk vraagt om het initiële bedrag te behouden. In dat laatste geval wordt de termijn van terugbetaling korter, eventueel tot een afwijkende laatste maandelijkse aflossing.

Financier uw project

 

Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

  • Huidige versie
  • 8 september 2021 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.818.085,72 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.339.710,52 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share