Let op, geld lenen kost ook geld.

Hoe een aflossingstabel opmaken en lezen?

Jérémy Ancion
Jérémy Ancion
Laatst bijgewerkt

Bij het afsluiten van een lening is het van essentieel belang dat u weet hoeveel uw maandelijkse aflossing en de te betalen interesten precies bedragen. Daarom bieden kredietgevers hun klanten altijd een aflossingstabel aan voor de lening. Deze tool geeft alle maandelijkse afbetalingen in detail weer.

Ontdek waarvoor de aflossingstabel van een lening dient en hoe u deze kunt berekenen.

Wat is een aflossingstabel van een lening?

De aflossingstabel van een lening is een document met alle maandelijkse afbetalingen van een lening. Elke regel in de tabel komt overeen met een maandelijkse aflossing en vermeldt het bedrag van het terug te betalen kapitaal en te betalen interesten.

Goed om te weten:
De kredietgevers zijn wettelijk verplicht u een aflossingstabel te verstrekken wanneer ze u een kredietovereenkomst aanbieden.

Voorbeeld van een aflossingstabel

Voorbeeld van een lening van € 15.000 over 4 jaar tegen een rentevoet van 2,95%. De totale interestkosten bedragen € 908,36.

MaandBeginkapitaalMaandelijkse aflossingInterestenKapitaalaflossingOpenstaand saldo
115.000,00 €331,42 €36,39 €295,04 €14.704,96 €
214.704,96 €331,42 €35,67 €295,75 €14.409,21 €
314.409,21 €  331,42 €  34,95 €296,47 €14.112,74 €
414.112,74 €331,42 €34,23 €297,19 €13.815,54 €
513.815,54 €331,42 €33,51 €297,91 €13.517,63 €
613.517,63 €331,42 €32,79 €298,63 €13.219,00 €
48330,62 €31,42 €0,80 €330,62 €0,00 €
Simuleer uw lening

Hoe een aflossingstabel lezen?

Een aflossingstabel bevat verschillende kolommen:

 • Betreffende maand,
 • Rentevoet,
 • Openstaand saldo na de overschrijving van de betreffende maandelijkse aflossing,
 • Bedrag van de maandelijkse aflossing,
 • Deel van de maandelijkse aflossing dat overeenstemt met de terugbetaling van het kapitaal,
 • Deel van de maandelijkse aflossing dat overeenstemt met de betaling van de interesten.

U kunt dus precies weten welk bedrag u elke maand aan uw kredietgever moet betalen en waar dit bedrag voor staat.

Goed om te weten:
De aflossingstabel van de lening bevat ook een overzicht van alle interesten die gedurende de hele looptijd van de lening zijn betaald, waardoor u de kost van de lening beter kunt visualiseren.

Waarom een aflossingstabel voor een lening opmaken?

Een aflossingstabel is een zeer nuttige tool, niet alleen om het kredietaanbod te evalueren, maar ook om de optimale voorwaarden voor uw lening te kiezen. U kunt het bedrag en de looptijd van de lening aanpassen, zodat de terugbetalingskalender overeenstemt met uw financiële mogelijkheden.

Hoe een aflossingstabel opmaken?

U kunt uw aflossingstabel op twee verschillende manieren berekenen: 

 • Door het gebruik van een online simulatietool,
 • Via handmatige berekeningen met behulp van formules.

Formules voor de berekening van een aflossingstabel

Om zelf uw tabel op te maken moet u 3 dingen weten: het bedrag van uw lening, de looptijd en de rentevoet. 

U kunt dan het bedrag van de maandelijkse aflossingen berekenen met de volgende formule:

Maandelijkse aflossing = [geleend bedrag] x ((1+ [jkp])^(1/12)-1) x ((1+[jkp])^(1/12))^[looptijd in maanden] / (((1+[jkp])^(1/12))^[looptijd in maanden] -1)

Goed om te weten:
Deze formule geeft de berekening weer van een vaste maandelijkse aflossing. Voor andere terugbetalingsschema’s bestaan er andere formules.

Zodra u het bedrag van de maandelijkse aflossingen kent, kunt u gemakkelijk berekenen welk deel bestemd is voor de interesten en welk deel bestemd is voor de kapitaalaflossing:

 • Interesten = openstaand saldo x maandelijkse rentevoet
 • Terugbetaald kapitaal = maandelijkse aflossing – interesten

Het openstaande saldo is na de betaling van de maandelijkse aflossing gelijk aan het beginkapitaal – het terugbetaald kapitaal.

Belangrijk
De formules voor de berekening van de aflossingstabel van een lening houden altijd rekening met de nominale rentevoet (en niet met het JKP). Deze rentevoet wordt in elke formule gedeeld door 12 om deze terug te brengen tot een maandelijkse basis.

Voorbeeld van de berekening van een aflossingstabel voor een lening

Laten we bovenstaand voorbeeld nemen om deze formules te illustreren.

U sluit een persoonlijke lening af van € 15.000 over een looptijd van 4 jaar met vaste maandelijkse aflossingen tegen een rentevoet van 2,95%. 

Volgens de formule is de maandelijkse aflossing van deze lening = 15.000 x ((1 + 0,0295)^(1/12) -1) x ((1 + 0,0295)^(1/12))^48 / (((1 + 0,0295)^(1/12))^48 -1) = € 331,42.

Op vervaldag 1 is de maandelijkse aflossing als volgt opgedeeld:

 • Interesten = € 15.000 x ((1 + 0,0295)^(1/12) – 1) = € 36,39
 • Terugbetaald kapitaal = € 331,42 – € 36,39 = € 295,04

Na de betaling van de eerste aflossing bedraagt het openstaand saldo dus € 15.000 – € 295,04 = € 14.707,96.

Door de berekening voor elke regel te herhalen bekomen we een volledige aflossingstabel. Vervolgens kunnen we er de betaalde interesten bij optellen om de totale kost van de lening te kennen.

Goed om te weten:
U krijgt altijd een aflossingstabel bij uw kredietovereenkomst. U hoeft dit dus meestal niet zelf te berekenen.

Artikel gepost door
Jérémy Ancion, Junior Legal & Compliance Officer

Jérémy Ancion, Junior Legal & Compliance Officer bij mozzeno, gebruikt zijn ervaring in de juridische sector om blogposts te schrijven over de reglementaire aspecten van kredieten en investeringen.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Jérémy Ancion

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

 • Huidige versie
 • 09 mei 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 04 mei 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 24 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 24 oktober 2022 Gepost door Jérémy Ancion
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.146.186,40 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.453.629,29 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share