Overweegt u om een lening op afbetaling af te sluiten? En wilt utegelijkertijd uzelf en uw naasten beschermen tegen inkomensverlies in geval van overlijden of volledige invaliditeit?

Dan kan het nuttig zijn om toe te treden tot AXA Credit Protection, een levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.

  • Volledige terugbetaling van het uitstaande saldo van uw lening in geval van overlijden.
  • Betaling van de maandelijkse aflossingen in geval van volledige invaliditeit.
  • Geen medisch onderzoek vereist. Een gezondheidsverklaring volstaat.
Protection de la tranquillité financière

Is dit iets voor u?

AXA logo

Ontdek dan snel de waarborgen, voorwaarden, prestaties en kosten van AXA Credit Protection in de samenvattende productfiche. Alvorens tot AXA Credit Protection toe te treden, nodigen wij u uit om zeker de Algemene Voorwaarden te raadplegen. Daarin vindt u o.a. de uitsluitingen en beperkingen van de waarborgen. Bij het doorlopen van de toetredingsprocedure zult u bovendien een simulatie van de premieberekening krijgen.