Betalingsuitstel voor uw consumentenkrediet in het kader van de Covid-19-crisis

Samenwerkingslening

Sharing economy

mozzeno financiert persoonlijke projecten van consumenten door financieringsinstrumenten uit te geven waar andere consumenten op hebben ingeschreven.

Balans

Eerlijk

De kredietnemers die hun lening volledig terugbetalen, ontvangen een beloning.

Kaart van België

Concreet en lokaal

Een alternatief voor de bank dat uw lening en investering betekenis geeft

Hoe werkt het?

Kaart van België
  • Un consommateur a un projet personnel
  • Doel van de lening, bedrag
  • €2000 is overgemaakt aan de kredietnemer
  • Een consument of professional heeft een project en wil dat volledig of gedeeltelijk via een lening financieren.

  • mozzeno analyseert het project en controleert de solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit van de aanvrager. Bij aanvragen voor een persoonlijk krediet evalueert mozzeno de terugbetalingscapaciteit van de aanvrager door onder meer de gegevens van de Centrale voor kredieten aan particulieren te controleren.

  • mozzeno geeft financieringsinstrumenten uit om het overeengekomen krediet te kunnen financieren. De gemeenschap van investeerders schrijft in op die instrumenten.

  • mozzeno stelt het geld ter beschikking van de aanvrager. Op gezette tijden verdeelt mozzeno het kapitaal en de interest betaald door de kredietnemer onder de investeerders die deze lening mee gefinancierd hebben.

In de pers

Particulieren lenen onrechtstreeks aan particulieren
De Tijd
Smart Business
De Standaard

Hun mening

Marc Vanveckhoven, Kredietnemer

“Er is geen enkel papier nodig voor de leningsovereenkomst, alles gaat online via de website. Dit had ik nog nooit gezien en meegemaakt.”

Volledige review

Gianni Logue, Kredietnemer

Heel correcte en snelle afhandeling van mijn aanvraag. Bedankt voor het wederzijdse vertrouwen.

Emmanuel Briard, Investisseur

“Wat ik interessant vind aan mozzeno, is de unieke mogelijkheid om heel dicht bij de kredietnemers te staan.”

Volledige review

Eric Gabrys, Investeerder

“Ik ben tevreden dat de deskundigen uit de financiële sector die achter mozzeno staan, er in geslaagd zijn om ons deze nieuwe investeringsopportuniteit aan te bieden op de Belgische markt.”

Volledige review

Voor kredietnemers

Profiteer van een concurrerende rentevoet en laat uw project financieren zonder tussenkomst van het bancaire systeem.

Realiseer uw project

Voor investeerders

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Maak uw investeerdersaccount aan

Gratis en vrijblijvend