Uw investering in 4 stappen

U maakt een account aan en zet er minstens € 500,00 op.

U kiest in welke Notes u wilt investeren op basis van de eigenschappen van de onderliggende leningen.

U bepaalt hoeveel u in elke Note en dus in elke onderliggende lening wilt investeren.

Voor elke Note waarin u hebt geïnvesteerd, ontvangt u maandelijks een terugbetaling in kapitaal en intresten.

Een serie van Notes
(financiële instrumenten)
=
een verbruiklening

Een Note
=
een deel van een verbruiklening

Een rendement tot 5,72% bruto en 3,86% netto

Risicoklasse A, B, C, D

Een risicoklasse tussen A en D wordt toegekend aan elke via mozzeno.com gerealiseerde lening.

Welke klasse een lening krijgt, hangt af van het resultaat van onze scoringmethodologie. Daarmee wordt elke leningaanvraag beoordeeld: past de lening bij het profiel van de kredietnemer en is hij in staat de lening terug te betalen?

Het rendement van de Notes waarin u investeert, is rechtstreeks afhankelijk van de prestatie van de onderliggende lening die mozzeno heeft toegekend.

Hoeveel een Note opbrengt, hangt af van de risicoklasse, de duur en het doel van een lening maar ook van het terugbetalingsgedrag van de kredietnemer.


Tabel van geschat rendement voor elke risicoklasse

Risicoklasse Series van Notes Rentevoet Geschat rendement (na kosten) Geschat rendement (na kosten en taksen) PROTECT Garantie
A 3,54% 1,65% 0,60% 100%
B 3,78% 1,89% 0,76% 100%
C 4,64% 2,73% 1,35% 80%
D 6,10% 4,15% 2,33% 60%
Risicoklasse Series van Notes Rentevoet Geschat rendement (na kosten) Geschat rendement (na kosten en taksen) PROTECT Garantie
A 3,33% 2,41% 1,41% 100%
B 3,55% 2,63% 1,57% 100%
C 4,59% 3,59% 2,21% 80%
D 6,34% 5,31% 3,40% 60%
Risicoklasse Series van Notes Rentevoet Geschat rendement (na kosten) Geschat rendement (na kosten en taksen) PROTECT Garantie
A 3,29% 2,66% 1,68% 100%
B 3,51% 2,88% 1,83% 100%
C 4,51% 3,82% 2,47% 80%
D 6,18% 5,48% 3,61% 60%
Risicoklasse Series van Notes Rentevoet Geschat rendement (na kosten) Geschat rendement (na kosten en taksen) PROTECT Garantie
A 3,44% 2,96% 1,93% 100%
B 3,64% 3,16% 2,07% 100%
C 4,56% 4,04% 2,66% 80%
D 6,24% 5,71% 3,82% 60%
Risicoklasse Series van Notes Rentevoet Geschat rendement (na kosten) Geschat rendement (na kosten en taksen) PROTECT Garantie
A 3,57% 3,18% 2,11% 100%
B 3,81% 3,42% 2,28% 100%
C 4,65% 4,23% 2,83% 80%
D 6,31% 5,87% 3,96% 60%

Gemiddelde rentevoet per risicoklasse (actuariële jaarlijkse rentevoet)

Deze tabel geeft de gemiddelde rentevoet van de series van Notes van mozzeno aan, afhankelijk van de terugbetaling van de onderliggende leningen die door mozzeno NV zijn uitgegeven, alsook de schattingen van gemiddelde verwachte rendementen per risicoklasse en per looptijd. mozzeno garandeert niet dat deze rendementen worden bereikt: het rendement kan lager of negatief zijn naargelang van het effectieve verloop van de terugbetaling van de onderliggende lening.

Neem kennis van de rentevoet van de series van Notes die beschikbaar zijn bij de inschrijving in uw mozzeno-account.

U beslist.

Als mozzeno-investeerder beslist u in welke series van Notes (financieringsinstrumenten) uw geld geïnvesteerd wordt. Elke lening wordt vertegenwoordigd door een serie van Notes, die afhankelijk is van de terugbetaling van de onderliggende door mozzeno uitgegeven leningen.

U selecteert de series van Notes van mozzeno op basis van met name het gebruik dat zal worden gemaakt van het geleende bedrag, de looptijd ervan en de risicoklasse.

 • Gebruik: Renovatie, voertuig, reis, studies, huwelijk, inrichting of een ander doel
 • Duur: tussen 12 en 60 maanden
 • Risicoklassen: A, B, C of D
Criteria, doelstelling(en) van de lening

De belangrijkste risico's

Diversificatie

Via mozzeno.com financiert u niet een volledige serie van Notes – die overeenstemt met een lening -, maar uitsluitend een klein deel ervan.

U kunt investeren vanaf € 25,00 per serie van Notes van mozzeno.
Dit maakt het mogelijk om uw investering te verdelen over meerdere serie van Notes van mozzeno en uw risico te verlagen.

 1. De investering in de mozzeno-Notes impliceert een hoog risico want de recuperatie van de geïnvesteerde bedragen en de betaling van het verwachte rendement hangen af van de correcte terugbetaling van de onderliggende leningen van een serie van Notes van mozzeno.
 2. mozzeno NV is een recentelijk opgerichte vennootschap (december 2015). Daarom bestaat er een hoog risico dat mozzeno nv niet in staat is om zijn doelstellingen te bereiken, wat invloed zou kunnen hebben op het nettorendement van de Notes.
 3. Het rendement kan negatief zijn wanneer de lening vervroegd wordt terugbetaald in de allereerste maanden.
 4. het kan zijn dat het scoringmodel en het model voor besluitvorming voor toekenning van een krediet niet correct de terugbetalingscapaciteiten van een kredietnemer inschat.
 5. De investering in de Notes moet worden beschouwd als een weinig liquide investering. In dit stadium is geen secundaire markt voorzien en de investeerder zal de geïnvesteerde bedragen uitsluitend terugkrijgen naargelang van de terugbetaling van de lening(en).

Risicofactoren in verband met de investering op mozzeno.com.

Om op mozzeno.com te investeren, moet u vooraf kennis nemen van de informatie die vermeld staat op de prospectus en de definitieve voorwaarden.

Een toegankelijke investering

Investeren op mozzeno.com is zeer toegankelijk en eenvoudig. Minimaal € 500,00 op uw investeerdersaccount storten, meer hoeft u niet te doen om mee te genieten van onze opbrengsten.

Ter bevordering van een goede diversificatie bedraagt het te investeren minimumbedrag per serie van Notes en dus per lening slechts € 25,00.

“PROTECT garantie”
De bescherming van uw investering

De bescherming van uw investering

De PROTECT garantie is de garantie dat u minstens een groot deel van uw investering terugkrijgt, zelfs als de kredietnemer in gebreke blijft.

De PROTECT garantie garandeert – ten belope van een percentage dat vermeld staat in de definitieve voorwaarden van elke serie van Notes van mozzeno – de betaling van drie vervallen termijnen en het openstaande saldo van de onderliggende lening.

Deze PROTECT garantie wordt aangeboden door mozzeno, die een gelijkwaardige dekking sluit voor de onderliggende leningen bij de kredietverzekeraar Atradius ICP.  De kost is al opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de Serie.

In het geval van wanprestatie van de kredietnemer, bekommeren mozzeno en zijn partners zich om de invordering. U moet als investeerder niets doen.

Atradius ICP is een afdeling van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, die een notering van A3 heeft door Moody’s en A (excellent) door A.M.BEST.

Een unieke interface om te investeren en uw investeringen op te volgen

Uw dashboard biedt u de mogelijkheid om uw investeringen op eenvoudige manier te beheren:

 • De leningen die met uw profiel overeenstemmen filtreren
 • Investeren
 • Uw investeringen opvolgen
Interface utilisateur

Inschrijvingskosten van 1,00%

Inscription

De inschrijvingskosten die u dient te betalen voor de sommen die u investeert, bedragen momenteel 1,00%. Er zijn geen servicekosten.


Tabel van de kosten

Voor series van Notes waarvan de terugbetaling van de onderliggende lening normaal verloopt, bestaan er geen kosten die de rentevoeten verlagen. Hier een overzicht:

Verrichting Door mozzeno geïnde kosten
Inschrijvingskosten voor de Notes 1,00%
Deelneming aan de kosten van de PROTECT garantie Begrepen in de rentevoet van de serie van Notes
Dienstenkosten op de Notes Gratis
Opening van uw mozzeno-rekening en creditering van uw liquiditeitenpositie Gratis per Europese bankoverschrijving
Afhaling van liquiditeiten en overschrijving naar een bankrekening Inbegrepen
Beheer van het platform, bewaring van de Notes en betaling van de intresten Inbegrepen
Opvolging van uw investeringen op uw investeerdersprofiel Inbegrepen
Geautomatiseerde investering op basis van uw investeerdersprofiel Inbegrepen
Wijziging van bankrekening, wijziging van adres etc. Inbegrepen
Verklaring en inhouding van roerende voorheffing Inbegrepen

wordt momenteel gefinancierd
door onze investeerders

toegestaan
aan onze kredietnemers

terugbetaald
door onze kredietnemers

En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden